Talipli Köyü´ne Hoşgeldiniz !
  ilcemiz
 

Bulancak, GiresunGiresun ilinin bir ilçesidir.

Giresun ilinin nüfus ve ekonomi bakımından en büyük ilçesidir. Karadeniz kıyısında yer alır. Batısında Giresun' un Piraziz ilçesi, doğusunda Giresun şehir merkezi yer alır. Topraklarının büyüklüğü 608 kilometrekaredir. İlçeye bağlı 61 köy mevcuttur. İklim ve coğrafi özellikler bakımından Giresun ile benzerlik gösterir. 1887 yılında belediye kurulmuş, 1934 yılında ilçe olmuştur. 22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre ilçenin toplam nüfusu 59.841' dir. Bu nüfusun 32.182' si ilçe merkezinde yaşamaktadır. En önemli gelir kaynağı fındık tarımıdır. Ayrıca Doğu Karadeniz sahilinin en uzun iskelesi de bu ilçemizde bulunmaktaydı ta ki 2004 yılında yapımı büyük aşamada tamamlanan karadeniz sahil yolu projesi nedeniyle iskelenin büyük bir bölümü yıkılıp üzerinden sahil yolu geçirilene kadar.

Tarihi
Bölgenin bilinen tarihi Hititlere kadar inmektedir. M.Ö. 1400-1200 yıllarında bölge Hititlerin yönetiminde iken Trabzon-Erzurum-Giresun yörelerine Azzi Ülkesi denilmekte idi. Bu yöreler, M.Ö. 1200 yıllarından sonra Deniz Kavimleri göçü sırasında Muşkililer, Tibarenler, Tabalar’ın eline geçti. Hitit Devleti’nin yıkılmasından sonra bölge, Frigya Krallığı’nın yönetimine girmiştir. Doğudan gelen İskit ile Kimerler tarafından Frigler yıkılınca bölge, M.Ö. 7. Yy. lar da İskit ve Kimer akınları kesilince Ege Bölgesi’nde hüküm süren, ticaret yapan ve Koloni şehirler kuran Milatoslular’ın Sinop, Samsun, Ordu Koloni şehri olarak ve Kerasus adı ile kurulmuştur.
Giresun M.Ö. 4. Yüzyıllarda, Pers Devleti’nin yönetimine girmiş, kalmış, daha sonra Makedonyalıların idaresine geçmiştir. M.Ö. 2. ve 1. Yüzyıllarda bölgeye Pontoslular hakim oldu. M.Ö. 61. Yılda Pontus M.Ö. 3. Yüzyılda bir süre Kapadokya Krallığı’nın yönetiminde Kralı Midridates, Roma Komutanı Luculus’a yenilence şehir ve yöre yönetimi, Roma yönetimine girmiştir.
M.S. 395 yılında Roma İmparatorluğu ikiye ayrılanca Bulancak, Doğu Roma İmparatorluğu’nun yönetimine girmiştir. M.S. 11. Yüzyılda, Doğu Roma Devleti’nin Başkenti İstanbul, Haçlılar tarafından istila edilince İmparator Kommenus’un çocukları Trabzon’a gelerek M.S. 1204 yılında, Trabzon Başkent olmak üzere Trabzon Rum Devleti’ni kurdular. Bulancak da bu devletin sınırları içerisinde kaldı.
M.S. 26 Ağustos 1071’de Malazgirt Meydan Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun fethine başlayan, akın akın Anadolu’ya gelen Selçuklu Türkleri, Karadeniz sahillerini de Türk hâkimiyeti altına almıştır. Haçlı seferleri sırasında Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıflaması sonunda sahil şeridi, Türklerin elinden çıkmış M.S. 1204 yılında kurulan Trabzon Pontus Devleti’nin eline geçmiştir. M.S. 1277 yılında Oğuzlar’ın bir kolu olan ve Anadolu’ya gelen Çepni Türkleri önce Sinop’u aldı. Bu sırada Anadolu’da Moğol baskısı da zayıflıyordu. Daha sonra bütün Canik Bölgesi’ne hakim olamaya başladılar.
İşte Giresun ve çevresinin Türkleşmesini sağlayan Çepni Türk Beylerinden olan ve Ordu-Giresun yöresinde Beylik kuran Bayram Bey’den sonra yerine Hacı Emir Bey geçmiş, Hacı Emir Bey de Trabzon Pontus Kralı ile 1358 yıllarında savaşmış. Bulancak, Hacı Emir Bey’in oğlu Süleyman Bey zamanında 1397 yılında Türkler’in eline geçmiştir.
Bölgenin hükümdarı olan Kadı Burhanettin bu haberi, davullar çalarak kutlamış, Süleyman Bey’e katılmak için elçiler göndermiştir. Böylece Trabzon Rum Devleti’nin tohrakları, Trabzon ve çevresi olarak kalmıştır. Fetihle birlikte bölgeye Çepni, Döğer, Eymir, Karkın, Ala-Yurtlu, Bayındır, İğdir gibi Oğuz Boyları gelip yerleşmişlerdir.
Fetihten 60-65 yıl sonra yapılan tahrirde Bulancak İlçesi’nin adı KEPSİL, 1871’lerde AKKÖY iken, 1928’lerde de BULANCAK adını almıştır.
1455’te bir Naiblik, yani Kadı Naibi’nin yargı alanına giren idari bir ünite olan Kepsil, 1455 tahririne göre Mustafa Kethüda, Şemsettin Kethüda ve Çakıroğlu Pir Kadem Kethüda’nın yurdudur. Ancak Giresun-Tirebolu gibi şehir merkezlerinde nüfusun çoğunluğu ve ticeret, Rum ve Ermeniler’in elinde bulunuyordu.
Hacı Emir Beyliği’nde II. Murat döneminde Osmanlı yönetimine girmiş, 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Trabzon’un alınmasıyla Karadeniz Bölgesi Türk hâkimiyetine girmiş ve Bulancak da Türk Yurdu olmuştur.

İdari Tarihçe
Bulancak İlçesi, Akköy adı ile Giresun’a bağlı iken 1887 yılında Belediye kurulmuş, 1934 yılında da ilçe olmuştur.

Coğrafya
Bulancak ilçesinin yüz ölçümü 608 km2'dir. Sahil şeridinde kurulu olan ilçenin sınırları, Giresun şehir merkezi, Dereli ilçesi, Ordu ili ve Piraziz ilçe sınırları ile çevrilidir.
İlçenin Coğrafik yapısı tipik Karadeniz coğrafik yapısının özelliklerini yansıtmaktadır. Sahilden itibaren hızlı bir yükselme başlar bu yüzden arazi çok engebeliktir.
Bitki örtüsü bakımından çok zengin oluk, kıyıdan itibaren fındık bahçeleri 2000 metre yüksekliğe kadar bu örtünün çoğunluğunu teşkil eder. Sahilden itibaren Kestane ormanları başlar yer yer Kavak ve kızılağaç, karaağaç, gürgen, ıhlamur gibi orman bitkileri görülmekte. Yine sahilden iç kesimlere çıkıldıkça bitki örtüsü yüksekliğe bağlı olarak değişmektedir, sirasıyla Meşe, Gürgen, Ladin, Köknar ve Çam ormanları görülmektedir.
İlçenin 16 mahallesi ve 64 köyü bulunmaktadır.(gündogdu ve küçükada köyü) 1997'yılı nüfus sayımı sonucuna göre toplam nüfusu 56.636 olup ilçe merkezinin nüfusu ise 30.420 dır.

Ekonomi
Giresun il merkezine 15 km uzaklıkta bulunan ilçe merkezi Piraziz ilçesi ve kovanlık beldesine asfalt yol ile bağlı olup, tüm köy yolları sabitlenmiştir.
Giresun'un en çok gelişmiş ilçesi olup, Deniz yolu ile taşımacılık imkânlarına da sahiptir. 261 m uzunluğundaki deniz iskelesi Karadeniz'in en uzun iskelesidir.
İlçenin ekilip dikilebilir alanlarının büyük bir kısmı tarım alanı, kalanı ise mera ve otlak olarak kullanılmaktadır. Tarımsal ürün olarak çoğunlukla fındık üretilmekte, bunun yanı sıra ise hububat, sebze ve meyve üretilmektedir.
Hayvancılık ise yüksek köylerde yaşayan halkın geçim kaynağıdır. İlçede deniz balıkçılığının yanı sıra son yıllarda tatlı su balıkçılığı da gelişmektedir. Ayriyetten arıcılıkta gelişmektedir.
İlçe sanayi yönünden de gelişme göstermiş olup başlıcaları, fındık mamulleri, balık unu ve yağı, konfeksiyon, mobilya üreten kuruluşlar tesis edilmiştir.

Turizm
İlçede Turizm çok gelişmemiş olsa da Yayla Turizmi yapılmaktadır. İlçeyi daha çok yerli turistler ziyaret etmektedir.Ancak Son zamanlarda kıyı şeridinin yapılması ve doğal güzelliklerin bozulması sonucunda yerli turistler de gelmemektedir.Güzel Bulancak kendi kaderine terk edilmiştir

Yaylacılık
İlçede yaylacılık çok gelişmiştir. Eskiden bölge halkı hayvan otlatmak için yaylaya göç etmekte iken son yıllarda, Temiz dağ havası alarak dinlenmek ve çeşitli yayla şenliklerine katılarak eğlenmek için yaylaya çıkmaktadır.
Önceden yaylaya yürüyerek gidilirken; ulaşımın sağlanması ile otomobiller ile gidilmekte. Bölge halkı Giresun'un meşhur yaylalarına çıkmaktadır.

Kültür
İlçe Örf ve Adet bakımından Giresun ili ile benzerlik göstermektedir. Bulancak Kültür ve Sanat Şenliği, 22 - 27 Temmuz Bulancak Erikli Köyünde yapılmaktadır.

Bulancak, Türkiye
20. yy. başlarında Bulancak

20. yy. başlarında Bulancak
Harita
Türkiye'de yeri

Türkiye'de yeri
Bilgiler
Şehir nüfusu 32182[] (2000)
İlçe nüfusu 59841[] (2000)
Yüzölçümü 608 km²
Koordinatlar  
Posta kodu 28300
Alan kodu 0454
İl plaka kodu 28
Yönetim
Ülke Türkiye
Coğrafi Bölge Karadeniz Bölgesi
İl Giresun
Kaymakam Bayram Yılmaz
Belediye başkanı Kadir Aydın
Yerel yönetim site www.bulancak-bld.gov.tr
İlçe kaymakamlık site www.bulancak.gov.tr

Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde, kuzetinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer alana yer almaktadır. Batısında Ordu, güneybatısın´da Sivas, güneydoğu´da Erzincan, doğu´da Gümüşhane ve kuzeydoğusunda´da Trabzon ile çevrilidir. Rakım : 10 Ortalama Yağış : 1349.9 mm. Ortalama Sıcaklık : 14.3 C 2003 Yılındaki en yüksek sıcaklık : 37.3 C 2003 Yılındaki en düşük sıcaklık : -2 C Önemli Yükseltiler : Dereli Bektaş Yaylası Karagöl Tepesi (3 107 Metre.) İl Merkezi ; Aksu ve Baltama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 2km. açığında Doğu Karadeniz’in tek adası olan Giresun Ada’sı bulunmaktadır. 

 
  Sitemizi 2 ziyaretçi (61 klik) ziyaret etti..!
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=